Referaty

R e f e r a t y

>>>   Jak uczyć matematyki?

>>>   Jak wykorzystuję komputer w swojej klasie?   » (prezentacja

>>>   Kształcenie zintegrowane "Zintegrowanym klikiem"

>>>  Analiza i ewaluacja wdrażanego programu

>>>   Ocenianie uczniów klas I - III

>>>   Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

>>>   Podstawowe kompetencje i umiejętności ucznia klasy drugiej 

>>>   Relacje interpersonalne

>>>   Scenariusz Ślubowania

>>>   Scenariusz uroczystości z okazji Dnia babci i dziadka

>>>   Wybrane scenariusze zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem technologii   
           komputerowej i informacyjnej

>>>   Ochrona środowiska  (prezentacja)   » Tutaj możesz pobrać w wersji zip.

>>>   Powszechna edukacja informatyczna.  »  Tutaj możesz pobrać w wersji doc.


Programy autorskie:

>>>   Program autorski - "Zintegrowany Klik"  »  Tutaj możesz pobrać w wersji zip.

>>>   Program (autorski) Klubu Małych Matematyków)  »  Tutaj możesz pobrać w wersji zip.

>>>   Program (autorski) "Przezwyciężanie trudności)"  »  Tutaj możesz pobrać w wersji zip.
 

Programowanie:

>>> Wstęp do programowania - Lekcja 01  »  Tutaj możesz pobrać w wersji doc. 
         lub
w wersji zip.

>>> Wstęp do programowania - Lekcja 02  »  Tutaj możesz pobrać w wersji doc.
         lub
w wersji zip


Systemy operacyjne:

>>> Systemy komputerów osobistych     >>> Systemy rozproszone     >>> Systemy klastrowe    >>> Przerwanie     >>> Pamięć komputerowa     >>> Hierarchia pamięci   >>> Implementacja systemu      >>> Koncepcja  mikrojądra      >>> Maszyna wirtualna      >>> Koncepcja procesu    >>> Buforowanie      >>> Wątek     >>>  Sekcja krytyczna

 

Algorytmy i struktury danych:

>>>  Przykłady zadań i ich rozwiązań w postaci schematów blokowych

 

Programowanie w C++:

>>>  Przykłady prostych programów

 

Powrót na stronę główną