Życiorys

Kilka zdań o mnie

 

 502-263-665                                          >>  Galeria  <<                                            502-263-665


Mgr Lucjan Miciuk

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie.

nauczyciel dyplomowany

w latach 2004-2010
ekspert wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

 

od 25 lutego 2021 r. członek Rady Pracodawców
przy Wydziale Humanistycznym UMCS dla kierunku logopedia z audiologią

Staż pracy – 36 lat


 

           Urodziłem się 27 maja 1964 roku w Warszawie. Ukończyłem III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie. 27 czerwca 1988 roku, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, uzyskałem tytuł magistra pedagogiki w zakresie nauczania początkowego. 9 lipca 1993 roku uzyskałem pierwszy, a 21 marca 1996 roku drugi stopień specjalizacji zawodowej. W semestrze zimowym 2000 roku rozpocząłem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie trzy semestralne, podyplomowe studia „Informatyka w Szkole”. W roku 2002 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończyłem podyplomowe studia ekonomiczne „Zarządzanie oświatą”. 30 stycznia 2003 roku w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskałem stopień nauczyciela dyplomowanego. 21 czerwca 2004 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. zostałem wpisany na listę ekspertów i wchodziłem w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. 12 lutego 2008 r. ukończyłem na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach trzy semestralne Studia podyplomowe w zakresie "Informatyka". 8 lipca 2013 r. ukończyłem Menedżerskie Studia Podyplomowe w zakresie "Nadzoru, kontroli i audytu wewnętrznego w gospodarce i administracji" zorganizowane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
      Pracę zawodową rozpocząłem będąc jeszcze studentem V-tego roku, jako nauczyciel-wychowawca klasy drugiej w
Szkole Podstawowej nr 22 w Lublinie. Po ukończeniu studiów, od dnia 1 września 1988 roku do 30 września 2004 r. byłem  nauczycielem kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Od 1 października 2004 r. do 31 sierpnia 2014 r. pełniłem funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie. Od 1 września 2014 r. jestem Dyrektorem Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. Jestem autorem XXIV już edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Trójkąt” dla uczniów klas trzecich, odbywającego się pod patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki, Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie.
      Napisałem wiele różnorodnych artykułów opublikowanych w czasopismach pedagogicznych typu: „Nauczanie Początkowe”, „Kropla ekologiczna”- ogólnopolskie pismo
Klubu Alternatywnych Pedagogów, „Wprowadzenie do pedagogiki zabawy”, CD-ROM-ie MAWI VI ogólnopolskiej edycji Wirtualnego Przewodnika Nauczyciela oraz na ogólnodostępnych stronach internetowych.
      Aktywnie współpracuję z rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi szkołę, m.in.
Instytutem Biologii UMCS, gdzie byłem między innymi recenzentem cyklu opracowań dydaktycznych pt. „Zielone lekcje w szkole i przedszkolu”, Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS, z którym współpracuję intensywnie na bieżąco.
      Swoją wiedzę i doświadczenia chętnie upowszechniam podczas lekcji otwartych dla nauczycieli skupionych wokół miejscowego ośrodka metodycznego. Sam prowadzę dla nauczycieli różnorodne warsztaty metodyczne, za które otrzymałem wiele podziękowań, między innymi od Dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Lublinie. Byłem opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego. Corocznie jestem opiekunem praktyk studenckich.
      W kadencji 2002-2006 zostałem wybrany do Zarządu Oddziału ZNP w Lublinie. Od 1 września 2002 roku do 1 października 2004 r pełniłem dodatkowo funkcję sekretarza Zarządu Oddziału ZNP i członka Komisji Finansowej. Byłem autorem internetowych stron Zarządu Okręgu i Oddziału ZNP w Lublinie.
      Od 1 października 2004 r pełniłem funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. Obecnie, od 1 września 2014 r. pełnię funkcję Dyrektora
Zespołu Szkół nr 12  w Lublinie.
     
Obecnie mieszkam w Lublinie. Mam 34 letniego syna Łukasza.
      Odznaczony siedmioma
Nagrodami Dyrektora Szkoły, trzema Nagrodami Prezydenta Miasta Lublin (2000 r., 2008r., 2018r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002 r.), Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (2002 r.) oraz Nagrodą Kuratora Oświaty (2003 r.).

Powrót na stronę główną