Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty

ARCHIWUM
Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty

 

Mgr Lucjan Miciuk

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie.

 

nauczyciel dyplomowany

w latach 2004-2010
ekspert wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

 

od 25 lutego 2021 r. członek Rady Pracodawców
przy Wydziale Humanistycznym UMCS dla kierunku logopedia z audiologią

Staż pracy – 35 lat

 
 
-

14 października 2003 r.

   
   
 

>>>

dorobek w roku szkolnym 2022/2023

>>>

dorobek w roku szkolnym 2021/2022

>>>

dorobek w roku szkolnym 2020/2021

>>>

dorobek w roku szkolnym 2019/2020

>>>

dorobek w roku szkolnym 2018/2019

>>>

dorobek w roku szkolnym 2017/2018

>>>

dorobek w roku szkolnym 2016/2017

>>>

dorobek w roku szkolnym 2015/2016

>>>

dorobek w roku szkolnym 2014/2015

>>>

dorobek w roku szkolnym 2013/2014

>>>

dorobek w roku szkolnym 2012/2013

>>>

dorobek w roku szkolnym 2011/2012

>>>

dorobek w roku szkolnym 2010/2011

>>>

dorobek w roku szkolnym 2009/2010

>>>

dorobek w roku szkolnym 2008/2009

>>>

dorobek w roku szkolnym 2007/2008

>>>

dorobek w roku szkolnym 2006/2007

>>>

dorobek w roku szkolnym 2005/2006

>>>

dorobek w roku szkolnym 2004/2005

>>>

dorobek w roku szkolnym 2003/2004

>>>

dorobek w roku szkolnym 2002/2003

>>>

dorobek w roku szkolnym 2001/2002

.

I.

Ukończone formy dokształcania

II.

Otrzymane nagrody Dyrektora

III.

Nagroda Prezydenta miasta Lublina

IV.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

V.

Złota Odznaka ZNP

VI.

Awans - nauczyciel dyplomowany

VII.

Nagroda Lubelskiego Kuratora

VIII

  Ekspert

IX.

Otrzymane podziękowania

X.

Publikacje

XI.

Pełnione funkcje

XII.

Prace podjęte z własnej inicjatywy

XIII.

Osiągnięcia wychowanków

XIV.

Planowanie

XV.

Podsumowanie
     

>>>

Powrót na stronę o dorobku zawodowym
     

Powrót na stronę główną