Dorobek zawodowy

D o r o b e k   z a w o d o w y

 

Mgr Lucjan Miciuk

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie.

nauczyciel dyplomowany

b. ekspert
wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

 

od 25 lutego 2021 r. członek Rady Pracodawców
przy Wydziale Humanistycznym UMCS dla kierunku logopedia z audiologią

 

Staż pracy – 36 lat

 
 

 

>>>   Archiwum

>>>   Działania na rzecz rozwoju SP 14 w Lublinie

>> >  Plan rozwoju zawodowego

>>>   Sprawozdanie z odbytego stażu

 

Powrót na stronę główną